1

Welkom op de website van de Shri Vishnu School

De Shri Vishnu basisschool was in 1988 is de eerste hindoeïstische school ooit in Nederland. Inmiddels hebben we ruim 500 leerlingen en een prachtig schoolgebouw in Den Haag.


We zijn een bijzondere basisschool. Samen met 4 andere basisscholen in Nederland maken we deel uit van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). Uniek is dat wij uw kind naast de gebruikelijke vakken ook de basisbeginselen van het hindoeïsme bijbrengen. Hiervoor hebben we per leerjaar eigen, leuk lesmateriaal ontwikkeld. We zijn namelijk trots op onze hindoeïstische levenshouding.

De kwaliteit van ons onderwijs staat bij ons voorop. We vinden het belangrijk dat uw kind zich vanaf het begin thuis voelt op onze basisschool. Veiligheid, respect, rust en tolerantie staan bij ons dan ook centraal. Hierdoor kan uw kind zich optimaal ontwikkelen.

 

Lees meer over onze school ›


Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. We staan graag voor u klaar. 

  • Visie
    De speerpunten van de Shri Vishnu basisschool zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken. Lees verder ›
  • Kwaliteit
    We werken continu aan de kwaliteit van ons onderwijs, door ook ICT en vernieuwende lesmethodes spelen in te voeren. Lees verder ›
  • Extra vorming
    Bij het extra vak Dharma besteden we veel aandacht aan waarden en normen. Hierbij staat respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen centraal. Lees verder ›

Nieuws

Preview foto
Nieuwe directeur Fred van de Poll stelt zich voor.......
24 jun 2016 -  

Hieronder treft u de brief aan waarin onze nieuwe directeur Fred van de Poll zich voorstellt. Op 23 juni jl. heeft hij tijdens een teambijeenkomst kennisgemaakt van alle leerkrachten (foto). Deze brief is ook reeds verstuurd via Mijnschoolinfo.

 

Beste Ouders,

 

Hierbij stel ik mij even kort voor als de nieuwe directeur van de Shri Vishnu school.

Tijdens de informatieavond bij de start van het schooljaar zal ik dat persoonlijk doen en zal ik ook mijn visie op onderwijs geven.

Ik ben vanaf mijn 26e directeur van verschillende scholen geweest met heel veel plezier en gelukkig ook succes. De afgelopen jaren had ik twee scholen onder mijn hoede, waarvan een school zelfs het predicaat excellent kreeg.

Onderwijs blijf ik het mooiste vak vinden met als doel de talenten van kinderen optimaal te (laten) ontwikkelen.

Dat zijn naar mijn opvatting niet alleen cognitieve talenten, maar ook sociale competenties en democratisch burgerschap. Ik beschouw de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen en ouders zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hoogste leereffect wordt bereikt door het maken van fouten en het aangaan van uitdagingen. Naar mijn opvatting moet onderwijs daarom uitdagend en inspirerend zijn in een cultuur waar je leert leren.

Ik geloof heilig in de kracht van kinderen en ouders die samenwerken o.b.v. partnerschap met professionele leerkrachten. Het vak van leerkracht vraagt in deze tijd heel veel. De maatschappij verandert razendsnel en de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen vragen steeds meer aandacht. Om dit doel te bereiken is verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling een zaak van goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkracht.

Gedurende mijn directeurschap heb ik heel veel ouders en kinderen van Hindoestaanse afkomst mogen verwelkomen en heb dit contact altijd als zeer prettig ervaren. Ik zal mij verder verdiepen in het geloof en hoop met heel veel respect voor een ieders levensovertuiging de komende jaren onderdeel te mogen uitmaken van deze prachtige school.

 

Vriendelijke groeten en een goede vakantie.

 

Fred van de Poll


Artikel in De Posthoorn over onze winnaar van het Groot Haags Kinderdictee
23 jun 2016 - In De Posthoorn is een mooi artikel verschenen over Aneesh Ramnath, de winnaar van het Groot Haags Kinderdictee. Klik hier om het artikel te bekijken. 

Preview foto
Schoolreis Duinrell
22 jun 2016 - Op dinsdag 21 juli zijn de groepen 2 t/m 7 op schoolreis geweest in Duinrell. De weergoden waren ons prima gezind, want de kinderen hebben de hele dag kunnen genieten van de talloze attracties en speelgelegenheden. Tussendoor was er tijd voor een patatje of versnapering.