1

Welkom op de website van de Shri Vishnu School

Nieuwe aanmeldingen tijdens de zomervakantie:

Wilt u uw kind aanmelden of meer informatie over onze school, dan kunt u gedurende de vakantieweken contact opnemen met dhr. S. Mohan (06- 18258107, smohan@shrivishnu.nl) of dhr. F. van de Poll (06-35119073, fvdpoll@shrivishnu.nl)

 

De Shri Vishnu basisschool was in 1988 is de eerste hindoeïstische school ooit in Nederland. Inmiddels hebben we ruim 500 leerlingen en een prachtig schoolgebouw in Den Haag.


We zijn een bijzondere basisschool. Samen met 4 andere basisscholen in Nederland maken we deel uit van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). Uniek is dat wij uw kind naast de gebruikelijke vakken ook de basisbeginselen van het hindoeïsme bijbrengen. Hiervoor hebben we per leerjaar eigen, leuk lesmateriaal ontwikkeld. We zijn namelijk trots op onze hindoeïstische levenshouding.

De kwaliteit van ons onderwijs staat bij ons voorop. We vinden het belangrijk dat uw kind zich vanaf het begin thuis voelt op onze basisschool. Veiligheid, respect, rust en tolerantie staan bij ons dan ook centraal. Hierdoor kan uw kind zich optimaal ontwikkelen.

 

Lees meer over onze school ›


Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. We staan graag voor u klaar. 

  • Visie
    De speerpunten van de Shri Vishnu basisschool zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken. Lees verder ›
  • Kwaliteit
    We werken continu aan de kwaliteit van ons onderwijs, door ook ICT en vernieuwende lesmethodes spelen in te voeren. Lees verder ›
  • Extra vorming
    Bij het extra vak Dharma besteden we veel aandacht aan waarden en normen. Hierbij staat respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen centraal. Lees verder ›

Nieuws

Jaarplanning 2016-2017
23 aug 2016 - Hieronder treft u de (voorlopige) jaarplanning aan. We streven ernaar om de nieuwe schoolgids zo spoedig uit te delen. 

 

Prinsjesdag                            di 20-09-2016

Herfstvakantie                        ma 17-10-2016 t/m vr 21-10-2016                           

Kerstvakantie                         ma 26-12-2016 t/m vr 06-01-2017

Voorjaarsvakantie                  ma 27-02-2017 t/m vr 03-03-2017    

Pasen                                    vr  14-04-2017 t/m ma 17-04-2017

Meivakantie                            ma 24-04-2017 t/m vr 05-05-2017

Hemelvaart                            do 25-05-2017 t/m vr 26-05-2017

Pinksteren                              ma 05-06-207

Zomervakantie                       ma 10-07-2017 t/m vr 18-08-2017    

 

Margedagen (kinderen zijn vrij van school!): 

Ma 31-10-2016  (daags na Divali)

Vr  18-11-2016  (studiedag personeel)

Vr 24-02-2017   (studiedag personeel)

Di 14-03-2017   (daags na Holi Phagua)
Ma 20-03-2017  (studiedag personeel)
Ma 19-06-2017  (studiedag personeel)         

                                                          

Belangrijke data schooljaar 2016/2017

 

Infoavond (groep 1 t/m 7)     wo 14-09-2016

Divali                                   zo 30-10-2016   

Sinterklaasfeest                    ma 05-12-2016

Holiviering                            ma 13-03-2017

        

Pudja groep 8                         vr 30-06-2017

Afscheid groep 8                     wo 5 juli 2017

 


Optreden Hari Bhaktidey
23 aug 2016 -

Klik hier om de flyer te vergroten


Bijzonder optreden op donderdag 25 augustus t.g.v. Krishna Janamashtami
22 aug 2016 - Graag nodigen we u uit voor een bijzonder concert op donderdagmiddag 25 augustus van 15.00 -16.30 uur bij ons op school.

 

Op donderdag 25 augustus vieren wij Krishna Janamashtami, de geboortedag van Shri Krishna, de leermeester uit de Bhagvad Gita, die de enige volledige incarnatie van God Vishnu is en op aarde is gekomen om de mensheid de waarheid, de weg en het licht (waarheid, gerechtigheid en kennis) te wijzen. Traditiegetrouw starten we de ochtend met bhajans en gebed. 

Op deze mooie dag zullen ook vrijwilligers van de Hare Krishna beweging Den Haag (ISCKON) voorlichting geven en vragen beantwoorden in de groepen. Vanaf 15 uur tot 16.30 uur willen we u en uw gezin uitnodigen om samen een bijzonder concert bij te wonen ter ere van de geboortedag van Shri Krishna in de gymzaal van de Shri Vishnu School. Het betreft een exclusief optreden van Haribhakti Dey aangeboden door ISCKON en voorafgegaan door een korte inleiding. Deze beroemde Indiase bhajan-zanger heeft veel concerten gegeven in India, zowel solo als samen met andere beroemde Indiase musici. Hij heeft de Indiase devotionele muziek op het wereldpodium gebracht, met uitverkochte zalen in Canada, de Verenigde Staten, Engeland, Australië, Brazilië, Hong Kong en op de Filippijnen.

Graag ontmoet ik u donderdag bij ons op school. Indien u met uw kind het concert wil bijwonen verzoeken we dit aan de juf en/of meester door te geven mede i.v.m. het busvervoer en de vegetarische hapjes. Aanmelden zoveel mogelijk via info@shrivishnu.nl

 


                                                 Hari Bhaktidey

 

Hopelijk tot donderdag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fred van de Poll
Directeur Shri Vishnu School

 

Rajesh Ramnewash
Voorzitter College van Bestuur Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

 

NB: tot 18 uur is er geen betaald parkeren bij ons in de straat