1

Aanmelden vitale sector

Hier kunnen ouders zich melden die beiden werken in een vitale sector.
Bent u beiden werkzaam in een vitale sector en wilt u uw kinderen aanmelden om op school te komen?

Meldt uw kinderen aan via het emailadres directie@shrivishnu.nl 

 

 

 

LET OP: dit geldt niet voor gezinnen waarbij 1 ouder in een vitale sector werkt en 1 niet.