1

Ouderraad

Welkom op de site van de Ouderraad van de Shri Vishnu School.

De ouderraad is een groep vrijwillige ouders. De ouderraad van schooljaar 2018-2019 bestaat uit de volgende ouders:

 • Mw. Puja Badal (voorzitter en secretaris)
 • Dhr. Rajen Sewradj (penningmeester)
 • Mw. Sandhia Badloe (Adviseur)

 

Zij ondersteunen de school bij diverse activiteiten, zoals:

 • Divali-, Navratan- en Holiviering
 • Nationaal schoolontbijt
 • Kerstlunch/diner
 • Het Sinterklaasfeest  
 • Paaseieren
 • Schoolreis traktatie
 • Sportdagen
 • Lekker Fit!
 • Afscheidsfeest groep 8 

Onze school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van 45,00 euro (inclusief schoolreis). 
Ouderbijdragen voor leerplichtige kinderen zijn niet afhankelijk van het inkomen van de ouders en zijn bestemd voor extra activiteiten, zoals hierboven genoemd, die niet vanuit de rijksbijdrage bekostigd worden. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft, doen we een uitdrukkelijk beroep op alle ouders om deze bijdrage (tijdig) te voldoen. Ouderbijdragen mogen niet ten goede komen aan individuele leerlingen, maar uitsluitend aan de school als gemeenschap.

 

We vragen u graag de ouderbijdrage in de maand oktober te voldoen. Mocht u kiezen voor een gespreide betaling dan kunt u de betalingen doen in oktober en februari. De ouderbijdrage kan worden voldaan op bankrekeningnummer: NL.94.INGB000.23.750.22 t.n.v. Ouderraad Shri Vishnu School, onder vermelding van de volledige naam van uw kind, groep en schooljaar 2019-2020.


De taken van de OR- leden bestaan grotendeels uit de (mede-)organisatie en begeleiding van diverse activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd door de ouderraad in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van het schoolteam. Tevens zijn er activiteiten op school waarbij de ouderraad ondersteunende diensten verleent. De ouderraad vergadert ongeveer tien keer per jaar (afhankelijk van de activiteiten wordt er meerdere keren vergaderd).

       
Heeft u op - en aanmerkingen, suggesties of vragen dan kunt u ons mailen. Ons mailadres is ouderraad@shrivishnu.nl
De leden van de ouderraad staan niet alleen voor uw kinderen, maar ook voor u klaar.