1
 

Peuterschool Ganesha


 

Adres: Van der Lissestraat 4, 2525VD Den Haag
telefoon: 070 388 46 33 – mobiel: 06 456 55526 - E-mailadres: info@peuterschoolganesha.nl
Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang: 108128155

 

Bent u op zoek naar een veilige en goede kinderopvang voor uw peuter?
Stop met zoeken! U heeft nu Peuterschool Ganesha gevonden!

Peuterschool Ganesha is een veilige, warme en kwalitatief goede peuteropvang. We zitten in een prachtige ruimte, pal naast het schoolgebouw van Shri Vishnu school in Den Haag.

 

Peuters tussen 2½ - 4 jaar kunnen naar hartenlust spelen en hun eerste schoolvriendschappen sluiten. We werken met een programma dat speciaal voor de kleintjes is ontwikkeld, zodat uw kindje spelenderwijs veel leert. Als het zover is, kan uw kindje vloeiend de overstap maken naar de basisschool. Zo bieden uw kindje een goede start van de schooltijd.

 

We zijn een bijzondere peuteropvang. Wat maakt ons dan zo bijzonder? Het Hindoeïstische! Voor zover bekend is Ganesha de eerste Hindoeïstische peuteropvang in Nederland. Wij doen bijvoorbeeld dagelijks een gebed en naast Sint, Kerst, Carnaval, Pasen en Pinksteren e.d., vieren we ook de Hindoeïstische hoogtijdagen zoals Holi en Diwali. Spelenderwijs brengen we de peuters de beginselen van het Hindoeïsme bij. We ondersteunen u op vakkundige manier bij de opvoeding van uw kindje en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kindje, terwijl hij/zij moeiteloos het een ander meekrijgt van het Hindoeïstische erfgoed.

We zijn een Hindoeïstische peuterschool, maar natuurlijk zijn alle kinderen tussen 2 ½ - 4 jaar van harte welkom, ongeacht welke geloofsovertuiging.

U vindt meer informatie over Ganesha op deze site.

 

Heeft u nog vragen? Of wilt u uw kindje snel laten beginnen en direct inschrijven? Neemt u dan rechtstreeks contact op onze kindadministratie: Kindadministratie Peuterschool Ganesha, contactpersoon Catherine de Visser, mobiel: 06-83168188 - email: kindadm@peuterschoolganesha.nl

 

Klink op deze link voor onze flyer.Bezoekadres: Van der Lissestraat 4, 2525VD Den Haag

Telefoon: 070 388 46 33

e-mailadres: info@peuterschoolganesha.nl 

Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang: 108128155

 

 

1.       Algemeen

Peuterschool Ganesha (hierna: Ganesha), is op 19 april 1993 opgericht. Ganesha staat onder de verantwoordelijkheid van Stichting Peuterspeelzalen Hindoe Onderwijs (Stichting SPHO) en voldoet aan de toepasselijke eisen en normen. Peuterschool Ganesha is een bijzondere peuteropvang, omdat de peuters beginselen van het Hindoeïsme meekrijgen.

Ganesha is de voorschool van basisschool Shri Vishnu. Dit betekent dat we samenwerken, dezelfde onderwijsprogramma’s en leerlijnen hebben. Zo praktiseren wij een doorgaande ontwikkelingslijn.

 

De dagelijkse leiding van Peuterschool Ganesha geschiedt door gediplomeerde pedagogische medewerkers. Zij hebben een opleiding genoten die gericht is op het werken met groepen jonge kinderen. Daarnaast zijn zij gecertificeerd om te werken met het voorschoolse programma waarmee bij Ganesha wordt gewerkt. Alle medewerkers en andere personen die betrokken zijn bij Ganesha beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag en zijn ook geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang, zodat ze continu worden gescreend.

 

2.       Doelstelling, algemene visie

Het doel van Peuterschool Ganesha is om kinderen tussen 2 ½ en 4 jaar de gelegenheid te geven om in een vertrouwde en veilige omgeving met leeftijdgenootjes te spelen en onder begeleiding van speciaal daarvoor opgeleide pedagogische medewerkers de ontwikkeling van de kinderen spelenderwijs te bevorderen, zodat ze als het zover is vloeiend kunnen overstappen naar de basisschool.

 

Onze visie is dat door het creëren van een warme, vertrouwde sfeer het vertrouwen van de kinderen zal worden gewonnen en zij zich vrij zullen gaan voelen. Zij kunnen zich dan optimaal ontwikkelen op emotioneel, sociaal, verstandelijk en motorisch gebied.

Ons pedagogisch handelen, speelwerkplan, ouderbeleid, kwaliteitssysteem en de normen en eisen die we hanteren ten aanzien van gezondheid en veiligheid, hebben we beschreven in beleidsplannen en protocollen, met name in ons Pedagogische beleidsplan en Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.

 

Kwaliteit
We streven naar een hoge kwaliteit van de peuterschool. Kinderen tussen 2½ - 4 jaar worden onder professionele leiding begeleid en verzorgd, in een veilige, uitnodigende en veelzijdige omgeving. Het kind staat centraal en spelend leren is de kern, de kwaliteit en de kracht van Ganesha. De processen met betrekking tot de dienstverlening binnen onze organisatie worden regelmatig bekeken op effectiviteit en efficiëntie.

GGD-Haaglanden houdt middels onaangekondigde inspecties toezicht op de naleving van de toepasselijke eisen en normen en controleert of de peuterschool voldoet aan alle kwaliteitseisen. Van de inspectie wordt een rapport opgemaakt. Een laatste inspectierapport kunt u op deze site inzien, bij Documenten.
De inspectierapporten kunt u inzien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. U kunt ook klikken op deze rechtstreeks link:   www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=85149

 

3.       Openingstijden en plaatsing

De openingstijden zijn:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:

’s-Morgens 08.15 tot 11:30 uur en ’s-middags 12.00 tot 15:15 uur.

 

Plaatsing:
Kinderen kunnen standaard worden geplaatst tussen 2 – 5 dagdelen:

  • Kinderen met een VVE-indicatie van 2½ tot 4 jaar: 5 dagdelen per week (totaal 16 uren)
  • Kinderen zonder VVE-indicatie, gemiddeld 8 uren per week:
  • Van 2 ½ t/m 3 jaar en 3 maanden: 2 dagdelen per week
  • Van 3 jaar en 4 maanden tot 4 jaar: 3 dagdelen per week

De VVE-indicatie wordt verstrekt door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wanneer het kind op consult is geweest (14 of 24 maanden). Het CJG geeft alleen een indicatie als uw kind extra aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een risico op een (taal)achterstand.

 

Vragen?
Heeft u vragen over de plaatsing e.a.? Wilt u een kijkje nemen in Peuterschool Ganesha en kennismaken met de pedagogisch medewerkers? Neemt u dan contact op met onze kindadministratie: contactpersoon Catherine de Visser, mobiel: 06-83168188 - email: kindadm@peuterschoolganesha.nl

 

Aanmelding vanaf 1e jaar
Ouders kunnen hun kind al vanaf zijn of haar 1e verjaardag aanmelden. Ouders kunnen middels een aanmeldformulier aanmelden. Het aanmeldformulier kunt u ook bij de kindadministratie opvragen. 

 

4.       Wat zijn de kosten?

Ouders zijn een inkomensafhankelijk bruto-uurtarief verschuldigd. De ouders betalen in feitelijk minder, omdat ze een aantal tegemoetkomingen kunnen krijgen: Kinderopvangtoeslag of gemeentelijke Peutertoeslag, en met een VVE-indicatie heeft uw kindje 8 uur extra, gratis.

Wie kan Kinderopvangtoeslag krijgen?
Deze toeslag krijgen ouders die allebei werken of alleenstaande ouders die werken via de belastingdienst. Informatie over de kinderopvangtoeslag vindt op de site: www.belastingdienst.nl

 

Wie kan Gemeentelijke Peutertoeslag krijgen?
Ouders met één of helemaal geen inkomen uit arbeid, maken geen aanspraak op kinderopvangtoeslag en krijgen een Gemeentelijke Peutertoeslag via de peuteropvang.

Heeft u een VVE-indicatie?
Mét een VVE-indicatie heeft uw kindje recht op 5 dagdelen oftewel 16 uren per week. Hiervan is 8 uren gratis. Deze indicatie wordt verstrekt door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wanneer het kind op consult is geweest (14 of 24 maanden). Het CJG geeft alleen een indicatie als uw kind extra aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een risico op een (taal)achterstand.

 

Ooievaarspas: Heeft u een ooievaarspas dan is de peuteropvang geheel kosteloos. Heeft u een ook ooievaarspas én een indicatie, dan zijn 16 uur gratis. Zonder indicatie maximaal 8 uur gratis.

 

Tarieventabel: Ganesha hanteert het uurtarief dat de overheid jaarlijks vaststelt. Voor 2021 bedraagt het uurtarief: € 8,46. Hoeveel de ouders zelf netto betalen op basis van uw (gezamenlijk) inkomen afleiden uit de tarieventabel van 2021, die op deze site is geplaatst, bij Documenten.


U kunt ook bellen, whatsappen of mailen aan onze kindadministratie: contactpersoon Catherine de Visser, mobiel: 06-83168188 - email: kindadm@peuterschoolganesha.nl

 

Extra dagdelen
Kinderen kunnen standaard komen voor 2 – 5 dagdelen komen. Ouders kunnen extra dagdelen kopen tegen betaling van het bruto-uurtarief, indien er plaats beschikbaar is.

 

5.       Klachtenregeling 

Wij streven ernaar in harmonie met de ouders te werken. Mocht er toch onverhoopt een probleem rijzen dan vragen we dit eerst te bespreken met een van de leidsters. Helpt dit niet, dan kan altijd nog een klacht binnen de organisatie worden ingediend. Daarnaast kunnen ouders ook altijd terecht bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De klachtenregeling van Ganesha en een artikel over de Geschillencommissie zijn op deze site te zien, bij Documenten.