1
 

Voorschoolse, buitenschoolse en naschoolse opvang SVS/BSO Shri Vishnu en SEVA

Op onze school bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de peuterspeelzaal,  voorschoolse, buitenschoolse en naschoolse opvang. Lees nadere info. onder het kopje 'Peuterschool + BSO'.

 

Met de samenwerkend BSO bieden wij voor- en naschoolse opvang. 

Peuterspeelzaal Ganesha, BSO Shri Vishnu en BSO Seva bieden deze mogelijkheden aan. 

Voor meer informatie en aanmedling kunt u contact opnemen met:

Ganesha (peuterschool)                                 06 - 46889611/06 - 25307832

BSO Shri Vishnu                                            06 - 46889611

BSO Seva                                                     070 - 4023698/0642465301

 

De school kent een continu-rooster, waarbij er tijdens de pauze er bewust gekozen is voor 'buitenspelen op het Vermeerpark of op het Chillplein', met voldoende toezicht en keus voor leerlingen. Dit alles in het kader van bewegen en gezond zijn. Een groepsleerkracht is er nagenoeg altijd bij.