1

Peuterschool Ganesha

Peuterschool Ganesha is de voorschool van Shri Vishnu school. Kinderen van de peuterschool beginnen op jonge leeftijd aan het educatief programma “Piramide”. De peuterschool heeft als doel de taalontwikkeling van het kind te bevorderen en de woordenschat te vergroten.
Voor- en Vroegschoolse Educatie

Sinds het jaar 2000 doen basisschool Shri Vishnu School en Peuterschool Ganesha (voorheen: peuterspeelzaal Ganesha) mee met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Peuterschool Ganesha is de voorschool van Shri Vishnu school. Dit betekent dat wij een nauwe samenwerking hebben, onze werkwijze op elkaar afstemmen en wij met hetzelfde onderwijsprogramma werken (doorgaande lijn).

Kinderen van de peuterschool beginnen vanaf 2,5 jaar aan het onderwijsprogramma “Piramide”, dat speciaal voor jonge kinderen bestemd is.

De peuterschool heeft als doel de taalontwikkeling van het kind te bevorderen en de woordenschat te vergroten. Uw kind maakt kennis met spel- en ontwikkelingsmaterialen en leert samenspelen met andere kinderen.

Onze kinderen worden volgens het onderwijsprogramma gestimuleerd en begeleid in hun spel. Spelenderwijs leren ze veel en ontwikkelen zij zich op alle gebieden die voor hen zo belangrijk zijn. Wanneer ze 4 jaar zijn, zijn ze goed voorbereid en stromen ze vloeiend door naar de basisschool. Peuterschool Ganesha is gevestigd in een prachtige ruimte naast het gebouw van Shri Vishnu School. De peuterschool heeft twee ruimtes die speciaal voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn ingericht. In de peuterschool ligt een map met diverse documenten ter inzage voor ouders, zoals het pedagogisch beleidsplan, het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, het protocol Meldcode, de interne klachtenregeling, een bijlage over Geschillencommissie Kinderopvang en het meest recente inspectierapport.

Voor nadere informatie, zie: https://www.shrivishnu.nl/psz-ganesha/algemene-informatie

 

Bijlage Klachtenregeling

 

Bijlage Privacyverklaring