1
 

Doorstroming Voortgezet Onderwijs

Het onderwijs op onze school is gericht op de begeleiding van en zoveel mogelijk passend bij onze kinderen. De kinderen en de ouders worden middels de ontwikkelingsgesprekken meegenomen in de vorderingen van de kinderen. In de hogere leerjaren worden de ontwikkelingen ook gekoppeld aan de uitstroombestemming.

Als school volgen wij de bovo-procedure. Zie voor nadere informatie: https://www.bovohaaglanden.nl/po-vo-procedure/

 

De school maakt jaarlijks inzichtelijk hoe het verlopen is met de resultaten van groep 8 en hoe de uitstroombestemming er uit ziet:

Cito eindscore: 2014 --2020

Schooljaar

Klassen
gemiddelde

Landelijk
gemiddelde

Schooljaar 2014-2015

538.2

534.8

Schooljaar 2015-2016

532.4

534.4

Schooljaar 2016-2017

536.5

535.1

Schooljaar 2017 - 2018

532.4

534.9

Schooljaar 2018 – 2019

534.3

536.1

Schooljaar 2019 - 2020

Geen cito afname

Geen cito afname

Uitstroomcijfers 2016 - 2020

 

Schooljaar

SVO

VMBO*

HAVO

VWO

Totaal

B

K

G

T

Schooljaar 2016-2017

 

0

6

 

7

17

14

44

Schooljaar 2017 - 2018

1

0

12

 

12

16

10

51

Schooljaar 2018-2019

2

 

14

 

9

28(TL/H)

14 (HV)

56

Schooljaar 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Het VMBO kent vier leerwegen, te weten: Basis (B), Kader (K), Gemengd (G) en Theoretisch