1
 

Schooltijden, ophalen & brengen

Het is van belang om de kinderen tijdig naar school te brengen en op te halen. 
Schooltijden

Alle groepen, alle dagen behalve woensdag 08.40 uur – 15.00 uur. Woensdag 08.40 – 12.30
uur.
Herhaaldelijk te laat komen wordt niet geaccepteerd. Wij zullen dan ook een leerplichtmelding
maken.

In geval van regelmatig afwezig zijn wegens ziekte, zal de schoolarts met u contact opnemen.

 

 

Ophalen & brengen

Voor de veiligheid zijn de volgende zaken van belang:
Breng uw kind zo min mogelijk met de auto naar school en parkeer uw auto zoals het hoort.
- Na de eerste bus is de school al open en wordt uw kind binnengelaten.
- Om 08.40 uur kunnen er geen ouders meer beneden in de gang staan, omdat dan alle groepen naar binnen gaan. Ook doen wij expliciet het verzoek dat ouders niet voor de deur na 8.45 uur blijven ‘hangen’ en niet na 15.00 uur.
- Alle kinderen gaan in de ochtend naar de leslokalen; daar is vanaf 08.15 uur toezicht.
- De kleuters worden aan het eind van de dag opgehaald in de groep en de kinderen die met de bus naar huis gaan worden begeleid naar het plein. Dit kan vanaf 14.50 uur; niet eerder.

 

Indien U uw kind(eren) komt ophalen
- Kinderen die na 08:45 uur binnenkomen, zullen als te laat geregistreerd (ongeoorloofd verzuim) worden.
- Parkeren op de stoep is onveilig en een slecht voorbeeld. U riskeert ook een boete.

Veiligheid maken we samen!