2

Welkom op de website van de Shri Vishnu School

De Shri Vishnu basisschool was in 1988 de eerste hindoestaanse school in Nederland.

Inmiddels hebben we ruim 400 leerlingen en een prachtig schoolgebouw in Den Haag.

We zijn een bijzondere basisschool. Samen met 4 andere basisscholen in Nederland maken we deel uit van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). Uniek is dat wij uw kind naast de gebruikelijke vakken ook de basisbeginselen van het hindoeïsme bijbrengen.

We zijn namelijk trots op onze hindoeïstische levenshouding.

Behalve de kwaliteiten vinden we ook de sociale veiligheid heel belangrijk. We vinden het belangrijk dat uw kind zich vanaf het begin thuis voelt op onze basisschool. Veiligheid, respect, rust en tolerantie staan bij ons dan ook centraal. Hierdoor kan uw kind zich optimaal ontwikkelen.

 

Lees meer over onze school ›


Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. We staan graag voor u klaar. 

  • Visie
    De speerpunten van de Shri Vishnu basisschool zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken. Lees verder ›
  • Kwaliteit
    We werken continu aan de kwaliteit van ons onderwijs, door ook ICT en vernieuwende lesmethodes spelen in te voeren. Lees verder ›
  • Extra vorming
    Bij het extra vak Dharma besteden we veel aandacht aan waarden en normen. Hierbij staat respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen centraal. Lees verder ›

Nieuws

Preview foto
Bezoek leerlingen De Oase
16 feb 2017 - Op donderdag 16 februari hebben kinderen van basisschool De Oase onze school bezocht in het kader van een projectweek over het hindoeïsme. In kleine groepjes kregen ze een rondleiding van leerlingen uit groep 8 en juf Gisla vertelde een en ander over het Hindi. Met veel bruikbare informatie én foto's zijn de jonge bezoekers huiswaarts gekeerd. 

 

 


Meester Joseph geeft muziekles
13 feb 2017 - “De tijd dat een leraar zegt, ‘zo is het’,  is voorbij”, zegt meester Joseph over zijn muzieklessen op de Shri Vishnu School in Den Haag. “Daarom probeer ik les te geven vanuit de belevingswereld van de kinderen.”
Lees meer ›