2

Welkom op de website van de Shri Vishnu School

De Shri Vishnu basisschool was in 1988 de eerste hindoestaanse school in Nederland.

Inmiddels hebben we ruim 400 leerlingen en een prachtig schoolgebouw in Den Haag.

We zijn een bijzondere basisschool. Samen met 4 andere basisscholen in Nederland maken we deel uit van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). Uniek is dat wij uw kind naast de gebruikelijke vakken ook de basisbeginselen van het hindoeïsme bijbrengen.

We zijn namelijk trots op onze hindoeïstische levenshouding.

Behalve de kwaliteiten vinden we ook de sociale veiligheid heel belangrijk. We vinden het belangrijk dat uw kind zich vanaf het begin thuis voelt op onze basisschool. Veiligheid, respect, rust en tolerantie staan bij ons dan ook centraal. Hierdoor kan uw kind zich optimaal ontwikkelen.

 

Lees meer over onze school ›


Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. We staan graag voor u klaar. 

  • Visie
    De speerpunten van de Shri Vishnu basisschool zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken. Lees verder ›
  • Kwaliteit
    We werken continu aan de kwaliteit van ons onderwijs, door ook ICT en vernieuwende lesmethodes spelen in te voeren. Lees verder ›
  • Extra vorming
    Bij het extra vak Dharma besteden we veel aandacht aan waarden en normen. Hierbij staat respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen centraal. Lees verder ›

Nieuws

Introductie Kusum
20 mrt 2017 -             

 

         Beste leerlingen/ ouders/ verzorgers,

 

Hallo, mijn naam is Kusum en sinds kort ben ik werkzaam voor de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) op de locatie Shri Vishnu School, dus bij jullie op school.

Ik ondersteun jullie directeur, Fred van de Poll, op het gebied van ouderbetrokkenheid en sociale veiligheid. Dit doe ik 24 uur in de week en daarnaast volg ik ook de opleiding tot schoolleider voor zij-instromers.

 

Mijn drie kinderen, Khushi (9 jaar), Shruti (7 jaar) en Yash (5 jaar) zitten op de Shri Saraswatie School in Rotterdam. Ik ben in Rotterdam geboren, heb hier gestudeerd aan de Ichthus Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Mijn loopbaan als bedrijfskundige ben ik ook begonnen bij de EUR en daarna ben ik het bedrijfsleven ingerold. Door mijn kinderen ben ik in aanraking gekomen met de SHON. Ik ben begonnen in de oudercommissie van de peuterspeelzaal, toen de Medezeggenschapsraad van de school en daarna de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de SHON. Gaandeweg is voor mij heel duidelijk geworden dat de combinatie SHON en mijzelf een hele mooie is. Vorig schooljaar heb ik een project mogen leiden op de Shri Saraswatie School en dit is zeer succesvol afgerond. Dit is mede de reden geweest voor de SHON en mijzelf om tezamen tot een carrière switch te komen, waardoor ik mij nu volledig kan concentreren op de SHON.

 

Doordat ik zelf als ouder verbonden ben aan de SHON kan ik mij heel goed inleven in de wensen en de verwachtingen van de ouders. Tegelijkertijd zie ik ook hoe de capaciteiten en mogelijkheden van de leerkrachten goed kunnen worden gefaciliteerd. De driehoek, school, leerling en ouder is een hele belangrijke waar de leerling altijd centraal staat. Mede door de wettelijke verplichtingen waar de SHON aan gehouden is, maakt deze driehoek complexer maar ook uitdagender.

 

Bent u een positief kritische ouder en heeft u goede ideeën waardoor we onze school naar een hoger niveau kunnen tillen, schroom dan niet en stuur mij een email: kkhasa@shon.nl of bel 06-41114585. Uitdrukkelijk zijn ook de leerlingen van harte welkom om hun mening en ideeën te geven. Verder ben ik op de maandagen te vinden op de kamer van Fred en de rest van de uren flexibel verdeeld over de week.

 

Samen tillen we onze school naar een hoger niveau!
Dank voor jullie aandacht,

 

mw. drs. Kusum Drigpal-Khasa
kkhasa@shon.nl
06-41114585

 

 

 

 

 


Holi-boodschap Stichting Hindoe Onderwijs
10 mrt 2017 -  

Beste ouders, leerlingen en collega’s,

 

Maandag 13 maart vieren miljoenen Hindoes over de hele wereld Holi Phagua. Ook wij vieren in Nederland met de vijf Hindoebasisscholen van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland op maandag Holi. Holi is een Hindoefeestdag die de overwinning van het goede op het kwade symboliseert.

De kinderen zijn al weken deze feestdag voor te bereiden. In Almere is de hele buurt uitgenodigd.  Een koor in Utrecht onder leiding van muzikant Raj Mohan, een volksmuziekgroep in Rotterdam die chautalmuziek zingt en speelt, een fakkeloptocht op initiatief van onze school in Amsterdam en het verhaal van de overwinning van de vrome jongen Prahlad op de kwade Holika en zijn wrede en machtswellustige vader Hiranyakashap uit de Bhagavad Purana dat in de klassen in Den Haag wordt verteld en nagespeeld.

Voor ons staat Holi ook in het teken van goede en liefdevolle omgang met elkaar. We doen er dan ook alles aan om beter met elkaar samen te leven. De kinderen krijgen dat dagelijks op onze scholen mee. Tijdens het vieren van Holi verdwijnen onderlinge ruzies. Iedereen viert feest. Er wordt niet meer gepest. Holi is een voorbeeld voor de rest van het jaar. Alle kinderen van onze scholen, ook niet-Hindoeïstische kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen, spelen maandag Holi met elkaar. Holi is het feest van vele kleuren, zoals onze samenleving er ook één is van vele gezichten, afkomst, culturen en ideeën. Met Holi is iedereen gelijk. Het goede overwint het kwade met onze veelkleurigheid. Verscheidenheid overwint, oftewel liefde voor iedereen.

Subh Holi

Rajesh Ramnewash, voorzitter College van Bestuur SHON