1
 

Groep 3B

Welkom op de groepspagina van groep 3B

BERICHTEN

28 aug 2021 - Berichten
Beste ouders, jongens en meisjes,

Welkom op de klassensite van groep 3b!

                                                     

                                                                        

           

 

Het schooljaar 2020 - 2021 gaat van start.    

 

Ik hoop dat jullie een fijne vakantie achter de rug hebben. Samen maken we een leuke en leerrijk jaar van. 

Groep 3B telt 15 jongens en 10 meisjes.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Janice Sewnaik

email:jsewnaik@shrivishnu.nl

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hier volgt wat handige informatie:

 

Gym:  

De kinderen gymmen elke dinsdag en vrijdag. Op de maandag nemen de kinderen hun gymtas voorzien van naam, gymkleding, gympen mee naar school. Op de vrijdag nemen de kinderen de gymtas weer mee naar huis.

 

Eten, traktaties en fruit:   

's Ochtends en tussen de middag mogen de kinderen wat eten en drinken. In de ochtend bij voorkeur water met fruit.

Bij verjaardagen wordt " gezond trakteren" zeer op prijs gesteld.

 

 

Ziekmelden:          

Indien uw kind ziek is of de school om een of andere reden niet kan bezoeken, moet dit op de eerste dag van de absentie telefonisch aan de school worden gemeld. Doet u dit in elk geval voor aanvang van de school. Dus voor 08.45 uur.  U kunt ook mailen naar jsewnaik@shrivishnu.nl

                                            

 

                                                      

De kinderen krijgen vrijdag huiswerk mee en leveren het maandag in. Kunt u erop toezien dat uw kind het huiswerk maakt?

                                                             

Lezen:

Uw kind krijgt om de 3 weken een stencil (veilig en vlot) met woordjes mee naar huis. Het is de bedoeling dat u elke dag (ongeveer 15 minuten) de woorden met uw kind oefent/leest. Een kern wordt na 3 weken afgesloten middels een 1 minuut leestoets.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                        

Veilig Leren Lezen
Taal / leesdoelen voor de komende weken (30 augustus  - 24 september)

 

Kern 1: 

 

In deze kern leert uw kind:

  •          Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
  •          Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

 

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

 

Veilig en vlot kern 1

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Rekenen Blok 1

Rekendoelen voor de komende 4 weken (30 augustus  t/m 24 september)

 

Doelenkaart De Wereld in Getallen 5  Blok 1  

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

 

Bij deze de link voor de presentatie van de info avond.

 

Info avond groep 3b 2021-2022

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Kennismakingsgesprekken 

        

op  woensdag 15 september en donderdag 16 september

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Dinsdag 21 september 2021

Kinderen vrij i.v.m. Prinsjesdag

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leerlingen zijn vrij op woensdag 22 september 2021 en vrijdag 24 september 2021

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De woordendoos:

Een materiaal waarmee de kinderen spelenderwijs leren.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Het klikklakboekje: 

 

 

Doordat er steeds nieuwe letters op verschillende posities

 

(beginmiddeneind) in het klikklakboekje bijkomen en de letters los te bewegen zijn, ontdekken kinderen dat ze nieuwe woorden kunnen maken en oefenen ze

 

de elementaire leeshandeling.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De kinderen hebben vandaag tijdens de rekenles met een tangrampuzzel figuren nagemaakt.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

23 september 2021 en 29 september 2021

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Afname taal- en leestoets van kern 1:

Op maandag 27 september wordt de 1 minuut leestoets van kern 1 afgenomen.

 


Op dinsdag 28 september wordt kern 1 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 1 bestaat uit de onderdelen:
• Controle taak 1: Auditieve synthese
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord in stukjes: r/aa/m/.
De kinderen zetten een kring om het plaatje dat erbij hoort.

 


• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt nagegaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e.
Deze letters komen in Kern 1 regelmatig aan de orde.


• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Veilig Leren Lezen
Taal / leesdoelen voor de komende weken (27 september - 15 oktober)

 

 

Kern 2      

In deze kern leert uw kind:

de letters: t – n – b – oo – ee 

 

 

de woorden:

 

teen - een - neus - buik - oog.

 

De letters 

 

 i - m - r - v - s – aa - p – e 

 

 zijn bekende letters geworden.

De letters 

 

 t – ee - n – b – oo   komen daarbij met behulp van de woorden:

 

teen, een, neus, buik, oog.

Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf. Je kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek.

In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

 

Hakken en plakken

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt je kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord.

Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld:

 

vaar, kaas, pit, raam, boos.

Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

 

Veilig en vlot kern 2

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••