1

Groep 3B

Welkom op de groepspagina van groep 3B

BERICHTEN

01 sep 2019 - Berichten

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

 

Bij deze de planning van week 15.

De planning kunt u vinden door op de volgende link te klikken.

 

Weekplanning 06 april-10 april

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig Leren Lezen Kern 9
Taal/leesdoelen voor de komende weken (30 maart- 17 april)

 

 

Dit leert je kind in kern 9

 

In kern 9 maakt je kind kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. In deze kern maakt je kind ook al kennis met  tweelettergrepige woorden: vijver,  bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

 

 

Begrijpend lezen

 

In kern 9 maakt je kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen. Enkele voorbeelen: Je kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden 3 uitspraken gedaan. Slechts 1 van de 3 uitspraken past bij de zin of tekst.

Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Je kind kan kiezen uit de volgende uitspraken:

  1.      De pop is van Els.
  2.      Noor maakt een jurk.
  3.      De jurk is voor de pop.

Waarschijnlijk zal je kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Je kind leert dat het de gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen.

 

 

Zinnen in de juiste volgorde plaatsen

 

Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een van de oefenvormen. Met behulp van slechts één afbeelding kiest het kind welke van de zinnen de eerste zin is, welke de volgende etc. 

 

Veilig en vlot kern 9

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Shub Nawratri

 

Woensdag 25 maart t/m donderdag 2 april 

 

 

Beste ouders en lieve kinderen,

 

Ik wens jullie allen een shubh navratri.

 

 

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mededelingen omtrent thuiswerken
Beste ouders, 

 

In het kader van het thuiswerken de komende 3 weken, hebben wij (de leerkrachten van de groepen 3) voor de kinderen een planning opgesteld met betrekking tot het werken in de werkboeken. Het gaat hierbij om de dagelijkse leerstof die wij in de klas zouden aanbieden.

 

Wij verzoeken u, om eventuele achterstanden qua leerstof te voorkomen, erop toe te zien dat uw kind zich aan de planning houdt.

 

Voor vragen zijn wij per mail bereikbaar. 

jsewnaik@shrivishnu.nl

 

De planning kunt u vinden door op de volgende link te klikken:

 

Weekplanning 16 maart 2020 - 03 april 2020

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Thuiswerken / Digitaal werken

 

Beste ouders en kinderen,

 

Hierbij thuiswerk opdrachten voor deze week (week 12):

 

⇒ Rekenen: oefensoftware Wereld in getallen, blok 2B, week 1 t/m 3 (af)maken.

                      oefensoftware Wereld in getallen, blok 1B, week 1 t/m 3 (af)maken.

 

⇒ Muiswerk: werken aan je leerplan (rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen) en takenmap (rekenen, spelling, lezen, begrijpend lezen)

 

 

Inloggen in cloudwise:

Stap 1: Google

Stap 2: typpen: login to cloudwise

Stap 3: klikken op " login to cloudwise" 

Stap 4: gebruikersnaam (email adres) en wachtwoord typen.

 

 

 

Mocht er thuis geen mogelijkheid zijn tot het digitaal werken, mail dat naar de leerkracht. We kunnen dan op zoek gaan naar andere mogelijkheden.

 

Heel veel succes en plezier bij het maken van de opdrachten.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Juf Janice

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Holi:

 

Beste ouders,

 

Bedankt voor het lekkere eten, de lekkere hapjes en uw hulp.

       

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Holi - viering

 

Dinsdag 10 maart 2020

 

*De kinderen nemen hun pauze (1e) hapje mee (fruit /drinken).

*De kinderen nemen een bord, bestek, beker mee.

*Programma onderbouw: 09.00 uur -10.15 uur optredens in de gymzaal.

*Kinderen die niet meespelen mogen om 14.00 uur via de ingang van speelplein 2 opgehaald worden.

*De kinderen mogen zich op school omkleden als zij met poeder gaan spelen.

*De kinderen die niet meespelen, maar wel op school zijn (doorgeven aan de leerkracht), zullen in het lokaal van groep 5C tot 15.00 uur onder toezicht verblijven.

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen / Wereld in getallen

De doelen voor de komende periode ( 09 maart 2020 t/m 03 april 2020)

 

De wereld in getallen blok 2B

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Een handige site om het tempo lezen van woordjes te oefenen

 

https://www.regenboog-gorichem.n/woordenstrainer/

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig Leren Lezen Kern 8
Taal/leesdoelen voor de komende weken (2 maart- 20 maart)

 

 

Kern 8:
In deze kern leert uw kind:
Woorden: bank en licht

Woorden met 2 medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan (bijvoorbeeld 'kast') komen

uitgebreid aan bod.

Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen:

Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu'.

 

Veilig leren lezen kern 8

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
24 feb 2020 - Afname methodegebonden rekentoets blok 1B
Op maandag 2 en dinsdag 3 maart wordt rekentoets blok 1B afgenomen.

 

 

De toetsonderdelen op maandag 2 maart zijn:

- Het herkennen van getalbeelden op het rekenrek.

- Het splitsen van hoeveelheden.

- Optel- en aftreksommen t/m 10.

- Het invullen van ontbrekende getallen op een getallenlijn t/m 40.

- Samenvoegen van een tiental en eenheden.

- Het op volgorde zetten van getallen, van minder naar meer.

 

De toetsonderdelen op dinsdag 3 maart zijn:

- Klokkijken, hele uren.

- Geldrekenen; munten van 1 en 2 euro, biljetten van 5, 10 en 20 euro.

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vrijdag 21 februari 2020

Afname 1 minuut leestoets kern 7

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DMT toetsen
Preview fotoDe (DMT) Drie-Minuten-Toets heet zo, omdat er 3 verschillende leeskaarten gelezen kunnen worden van een oplopend niveau. 

 

Per kaart moet je kind zoveel mogelijk woorden lezen in een minuut.

Als het alle kaarten leest, duurt dat dus 3 minuten.

 

In groep 3 wordt de DMT halverwege en aan het eind van het schooljaar afgenomen.

Halverwege groep 3 (M3) worden de leeskaarten 1 en 2 gelezen. 

Vanaf eind groep 3 (E3) worden alle 3 kaarten gelezen. 

 

De score van DMT
Het aantal gelezen woorden van beide kaarten worden na de DMT bij elkaar opgeteld.

Tijdens de afname van de toets wordt er op het scoreformulier genoteerd of er eventuele fouten worden gemaakt.

Uiteindelijk worden de fout gelezen woorden van het totaal aantal gelezen woorden afgehaald.

Hoe meer woorden de leerling (goed) heeft gelezen, hoe hoger zijn of haar niveau en hoe beter hij/zij dus is met technisch lezen.

Het technisch leesniveau geeft namelijk aan hoe snel, nauwkeurig en goed de leerling letters kan omzetten tot het lezen van een woord.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig Leren Lezen Kern 7
Taal / leesdoelen voor de komende weken (4 februari - 21 februari) 

 

 

Kern 7: sch -woorden en -ng woorden 

 

In deze kern leert uw kind:
Letters: hoofdletters
Woorden: 'sch'-woorden, woorden met de '-ng' klank

Alle letters compleet
In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd.

In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen.

Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd.

 

In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn.

Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen.

Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen.

Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend.

Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

 

Veilig en vlot kern 7

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CITO toetsen


Preview fotoDinsdag 4 februari          Rekenen deel 1

 

                                         Spelling deel 1

 

Woensdag 5 februari      Rekenen deel 2

                                        Spelling deel 2

 

De DMT leestoetsen worden vanaf 6 februari afgenomen!!!

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen / De wereld in getallen

De doelen voor de komende weken ( 27 januari 2020 - 28 februari 2020)

 

De wereld in getallen Blok 1B

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afname taal- en leestoets kern 6
Op maandag 3 februari wordt Kern 6 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 6 bestaat uit de onderdelen:

 

 

* Controletaak 1: Letterkennis

 De genoemde letters omcirkelen.

 

* Controletaak 2: Begrijpend lezen
Er staan 5 tekeningen. Bij elke tekening staan 3 zinnen. De kinderen kruisen het goede hokje aan, dat bij het plaatje hoort.

 

* Controletaak 3: Letterdictee

De genoemde letters van kern 1 t/m 6 opschrijven.

 

* 1 minuut leestoets kern 6

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De kinderen zijn vrij i.v.m. de landelijke staking.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Humpie Dumpie (begrijpend lezen)
Preview fotoOp dinsdag 21 januari starten wij met leeswerkboekje 1 van Humpie Dumpie.

 

 

De titel Wat is er loos in goos?

 

Leesmaatje 'Humpie' en doemaatje 'Dumpie' nemen jonge boekenwurmen mee op leesavontuur.

Humpie zorgt voor prikkelende leesteksten en Dumpie voor uitdagende opdrachten.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afname 4e methoden gebonden toets

Maandag 20 januari 2020

 

De volgende ondrdelen worden in deze toets getoetst:

 

*herkennen van getalbeelden op het rekenrek.

*bewerkingen: situatie in een pijlsom beschrijven.

*bewerkingen: pijlsommen.

*splitsen van hoeveelheden.

*invullen van ontbrekende getallen op een getallenlijn.

*op volgorde zetten van getallen.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig Leren Lezen kern 6
Taal/leesdoelen voor de komende weken (6 januari t/m 20 januari).

 

In deze kern leert uw kind de letters: g - ui - au - f - ei en de woorden geit, pauw, duif, ei.

Alle letters compleet 

In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen kunnen worden gelezen. De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema ‘Wat komt er uit een ei?’.

 

Veilig en vlot kern 6

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Derde Groep Onderzoek
Preview fotoAfname Derde Groep Onderzoek op dinsdag 21 en woensdag 22 januari

 

 

Het Derde Groep Onderzoek (DGO):

 

  • is een onderzoek dat bij leerlingen in groep 3 wordt afgenomen.
  • geeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de individuele leerling.
  • heeft als doel in kaart te brengen wat een leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.
  • wordt door de leerkracht klassikaal afgenomen.
  • bestaat uit een papieren werkboekje met opdrach

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Op vrijdag 10 januari wordt Kern 5 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 5 bestaat uit de onderdelen:

 

* Controletaak 1: Letterkennis
M.b.v. deze taak kun je nagaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen. Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters. 
In deze controletaak komen alle letters van kern 4 aan de orde. 
Ook zijn er letters uit de kernen 1, 2 en 3 opgenomen.

 

* Controletaak 2: Synthesewoorden lezen
De kinderen lezen de woorden die bij de tekening staan en kleuren het vakje 
voor het juiste woord.


* Controletaak 3: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Kleur het juiste vakje. 

 1 minuut leestoets kern 5

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders, jongens en meisjes:

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen/De wereld in getallen.

De doelen voor de komende weken ( 16 december - 20 januari )

 

De wereld in getallen blok 4a

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kerststukken maken
Preview foto Beste  ouders,

 

Op maandag 16 december wil ik met de kinderen van 13.00 uur – 14.30 uur kerststukken maken.

Wilt u zo vriendelijk zijn om die dag oase met bakje, een kaars, dennetakjes en versiering mee te geven.

Ouders die willen meehelpen met de kerststukken van hun kind, zijn bij deze van harte welkom.

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig Leren Lezen kern 5
Taal/leesdoelen voor de komende weken (9 december t/m 10 januari).

 

 

In deze kern leert uw kind:

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu 
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

 

Uw kind kent inmiddels al heel wat letters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. 
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus, of in een verhaal over een verhalenverteller die verhalen vertelt over Sinterklaas, kerst of over de winter.

 

De letter eu

In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u.

 

Wisselwoorden

Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent nieuwe woorden te maken. 'Vuur' kan bijvoorbeeld worden veranderd in 'vaar', 'veer' en 'voor', maar ook in 'duur', 'muur' en 'zuur'. Oefen samen en laat uw kind wisselwoorden maken met de laatstgeleerde woorden en letters.

 

Veilig en vlot kern 5

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afname 3e methode gebonden rekentoets
Op maandag 9 december wordt de 3e methode gebonden rekentoets afgenomen.

 

De volgende onderdelen worden in deze toets getoetst:

* Het herkennen van getalbeelden op het rekenrek

* Het splitsen van hoeveelheden

* Het bepalen van bedekte hoeveelheden door gebruik te maken van de 5 / 10           structuur

* Bewerkingen bussommen

* Bewerkingen +  en  -  tot 10

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Op vrijdag 6 december wordt Kern 4 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 4 bestaat uit de onderdelen:

* Controletaak 1: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Kleur het juiste vakje. 

* Controletaak 2: Letterkennis
M.b.v. deze taak kun je nagaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen. Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters. 
In deze controletaak komen alle letters van kern 4 aan de orde. 
Ook zijn er letters uit de kernen 1, 2 en 3 opgenomen.

* Controletaak 3: Synthesewoorden lezen
De kinderen lezen de woorden die bij de tekening staan en kleuren het vakje 
voor het juiste woord.


 1 minuut leestoets kern 4

 

 ••••••••••••••••••••••&