1
 

Vacatures

Vacature Leerkracht L11 Intern Begeleider

 

Zie jij een uitdaging om de beste zorg te bieden voor onze leerlingen en help jij onze
leerlingen te tillen naar een hoger niveau? Dan zoeken wij jou!
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is per direct voor onze locatie Shri Vishnu
school in Den Haag op zoek naar een professionele, ervaren en gepassioneerde leerkracht
L11 die breed ingezet kan worden als intern begeleider.
De intern begeleider (IB-er) is een duizendpoot die binnen de Shri Vishnu met de directie en
andere specialisten onderdeel is van het managementteam. Je bent verantwoordelijk voor de
coördinatie van de zorg, het zorgbeleid van de school en levert een actieve bijdrage aan het
onderwijsbeleid van de school. Je werkt handelingsgericht en hebt contacten met
deskundigen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Je neemt deel aan
multidisciplinaire overleggen binnen het handelingsgericht werken.


Vanuit onderwijskundige leiderschap bereid je in nauw overleg met de overige interne
begeleiders en de directie de uitvoering van het onderwijskundig beleid voor, je volgt de
ontwikkelingen en houdt de leerkrachten hiervan op de hoogte.
Ook ben je analytisch sterk ingesteld om onderwijsresultaten te kunnen vertalen in gerichte
ambities en plannen en heb je ervaring met het werken middels een PDCA-cyclus..
Een belangrijk onderdeel is het coachen van leerkrachten op de uitvoer van het onderwij -en
zorgbeleid en ondersteunt hen bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en OPP’s.
Daarnaast ondersteun je de leerkrachten bij de begeleiding en het onderwijs van
(zorg)leerlingen of leerlingen die extra uitdaging behoeven.


Wie zijn wij?
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is een onderwijsstichting met vijf
basisscholen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Almere en Utrecht. Wij bieden leer -en
werkplezier in een vreedzame, verrijkende en uitdagende leer -en werkomgeving. Het
onderwijs op onze scholen verschilt niet van andere basisscholen in Nederland. Echter zijn
onze normen en waarden gebaseerd op de universele waarden vanuit de hindoe-filosofie.
Respect voor elkaar, vreedzaam en dienstbaarheid zijn voorbeelden van waarden die wij
onderschrijven en delen. Iedereen is welkom op onze scholen.


Wie ben jij?
● Jij bent in het bezit van een diploma Leerkracht Basisonderwijs PO, of een
pedagogisch didactisch getuigschrift, aangevuld met een relevante HBO+ opleiding;
● Je hebt relevante werkervaring als ervaren leraar met interne begeleiding taken
binnen een reguliere basisschool;
● Je werkt graag samen met anderen;
● Je hebt actuele kennis over passend onderwijs;
● Je bent pedagogisch sterk en gestructureerd;
● Je hebt ervaring met het opbrengstgericht -en handelingsgericht werken;

● Je hebt zicht op didactische leerlijnen en referentieniveaus;
● Je hebt zicht op het pedagogisch klimaat in de groepen en de school;
● Je bent in staat om onderzoek en analyses uit te voeren;
● Je kunt leerkrachten ondersteuning bieden vanuit de kwaliteiten van de leerkracht;
● Je kunt klassenbezoeken effectief inzetten;
● je bent communicatief sterk en in staat om met alle betrokkenen tot een constructief
gesprek te komen;
● Je bent in staat om te reflecteren op het handelen van de anderen en dat van jezelf en
kunt dit omzetten in concrete ontwikkeldoelen.


Wat bieden wij?
Wij bieden jou een salaris conform de CAO Po in schaal L11 en hebben aantrekkelijke
secundaire arbeidsvoorwaarden; zoals een aantrekkelijke cafetariaregeling en
scholingsmogelijkheden. Wij zetten in op een leven lang leren en zijn bereid extra te
investeren in de ontwikkeling van ons personeel.
Dit betreft een tijdelijke vacature en bij goed functioneren zicht op een vast dienstverband.
Ben je geïnteresseerd, mail je cv en motivatiebrief dan naar vjhinkoe@shrivishnu.nl en
cvb@shon.nl of bel ons voor meer informatie op telefoonnummer 070-3885961 of 070-3656900.