1
 

Groep 7B

Welkom op de groepspagina van groep 7B

BERICHTEN

15 mei 2023 - info en tips
Beste ouders/ lieve kinderen,

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-hGheVD19o&t=31s

 

Bekijk de link en laat je hiermee bijpraten over de de afname Cito volgende week.

 

Succes!


24 apr 2023 - mei vakantie
Beste ouders/ verzorgers,

 

De meivakantie is van 24 april t/m 7 mei 2023.

Op weg naar de Eindcito die afgenomen zal worden in de week van 22 mei ( exacte rooster volgt nog!) heb ik een aantal Takenmappen klaargezet. Het belang en de noodzaak hiervan heb ik afgelopen vrijdag aan de kinderen benadrukt. Natuurlijk heb ik rekening gehouden met de vakantie, vandaar dat de preiode voor het voltooien van de taken ruim is genomen.

Voor nu wil ik jullie allen een welverdiende vakantie toewensen en tot maandag 8 mei!

 


13 apr 2023 - Koningsontbijt

Het Koningsontbijt

Een gezonde start van de dag met een gezond ontbijt is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom doen we wederom mee aan dit ontbijt.

We gaan de kinderen op vrijdag 21 april a.s. op een feestelijke manier laten ervaren hoe belangrijk het is om elke dag te ontbijten.

Een goed ontbijt geeft een kind in de groei de energie die het nodig heeft om te leren, te sporten en te spelen.

 

Wilt u uw kind op vrijdag 21 april het eetgerei meegeven (bord- beker- bestek).

 

Alvast dank voor uw medewerking!

 


30 mrt 2023 - Bibliotheek bezoek
Beste ouders/ verzorgers en lieve kinderen,

 

Vandaag zijn we naar de bibliotheek geweest en mogen de kinderen elk een boek naar keuze uitzoeken.

De boeken zijn uitgedeeld en de bedoeling is het boek in 4 weken tijd uitgelezen te hebben.

In de week van 8 mei volgen de individuele boekbesprekingen.

Data met beurten volgen nog.

 

Uit inventarisatie blijkt dat 6 kinderen nog geen lid zijn van de bibliotheek.

Dringend oproep om de kinderen in te schrijven. 

 

Waarom lezen zo belangrijk is:

Lezen ligt aan de basis van de taal- en leesontwikkeling van kinderen en aan de kansen die zij krijgen op school en in de maatschappij. Lezen verruimt ons denken, leert ons om anderen beter te begrijpen en vergroot ons welzijn. Juist daarom is inzetten op leesbevordering zo onontbeerlijk.

 

    


22 mrt 2023 - Nav Ratri
Tijdens deze periode zijn we rein in ons geest en lichaam.

We adviseren de kinderen daarom brood met vegetarisch beleg mee te nemen.

                Subh Navratri


22 mrt 2023 - Het huiswerk/ Muiswerk
Beste ouders/ verzorgers,

 

Tijdens het rapport gesprek heeft u een uitdraai van Muiswerk mogen inzien.

Bij de meeste kinderen is het werken in Muiswerk een regelmaat en dat blijkt ook uit de mooie resultaten.

De grote groep verzuimt dagelijks aandacht te besteden aan het werken in Muiswerk.

Aan de ouders het verzoek om hiervoor de ruimte en mogelijkheden te bieden.

De Takenmappen zijn aangemaakt als herhaling en extra oefening op het niet behaalde M7 Cito doelen.

Naast de takenmappen hebben alle kinderen stencils meegekregen en is bedoeld als verrijking/ verdieping en herhaling. 

 

Dank alvast voor uw begrip en medewerking!


22 mrt 2023 - Power Point Presentatie
Beste ouders/ verzorgers en lieve kinderen,

 

Jouw eerste presentatie is reeds geweest.

Ter voorbereiding op het tweede gaan we als volgt te werk:

- Kies een kind waar je aan de presentatie mee kunt/ wil werken

- Laat je dit uiterlijk woensdag 30 maart weten

- Bedenk een onderwerp: Actueel/ Maatschappelijk

- Vertel de juf welk onderwerp jullie samen aan gaan werken

- Verdeel duidelijk de taken: wie, welke info opzoekt

- De info gaan jullie samen verwerken in een power point ( 1 power point )

- Na de Meivakantie (week 19) vinden de presentaties plaats. Voor die tijd krijgen jullie exact te horen wanneer.

- Jullie worden individueel beoordeeld. Dus geen gezamenlijke cijfer!

 

We bespreken dit nog in de groep.

Bedenk alvast jouw vragen, zodat jij ze kan stellen!


22 mrt 2023 - Het Verkeersexamen
Beste ouders/ verzorgers en kinderen,

 

Enige tijd geleden hebben jullie een folder meegekregen met belangrijke informatie over het Verkeersexamen.

Jullie zijn intussen al aan het oefenen op : examen.vvn.nl/oefenen.

Het examen wordt digitaal afgenomen en wel op dinsdag 4 april 2023.

 

Tip: oefen zoveel mogelijk !!!

 

Succes!


08 mrt 2023 - happy holi

25 aug 2022 - Welkom
Beste ouders/verzorgers en lieve kinderen,

 

Op deze pagina kunt u gedurende het schooljaar belangrijke informatie omtrent de gepande groepsactiviteiten vinden.

 

Ik kijk uit naar een prachtige samenwerking en samen maken wij er een succesvol jaar van.

 

Het telefoonnummer van de school is : 070-3885961

Heeft u vragen of mededelingen, dan kunt u mij mailen op sramasray@shrivishnu.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Saskia Ramasray

 

 


25 aug 2022 - Welkom op de groepspagina van groep 7B
Preview foto Beste ouders/ verzorgers,

 

Per 16 januari 2023 neem ik de groep volledig over tot de Zomervakantie. 

Dit vanwege het zwangerschapsverlof van juffrouw Saskia.

Wij wensen juf Saskia een hele mooie tijd toe met haar zwangerscahp!

 

Ik ben via Parro te bereiken, maar natuurlijk ook via mmangal@shrivishnu.nl

 

Ik kijk uit naar een mooie samenwerking en een plezierig en leerrijk schooljaar.