1
 

Groep 2A

Welkom op de groepspagina van groep 2A

BERICHTEN

04 sep 2023 - Thema Ik ga naar school !
 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Wij gaan starten met thema Ik ga naar school.

Het thema duurt 6 weken. De laatste week is de herhalingsweek. 

 

De komende 6 weken komen de volgende doelen aan bod:

week 1: Introductie thema: Pop uit de huishoek gaat naar school met rugtas (broodtrommel, beker, fruitdoosje)

week 2: Hoe spelen wij in de huishoek met echt materiaal (bestek, borden glazen)?

week 3: Hoe spelen wij in de bouwhoek?

week 4: Hoe spelen wij aan de zandtafel? Wat gebeurd er als je water toevoegd?

week 5: Hoe gebruiken wij ander ontwikkelingsmateriaal? (klei, puzzelen, taal- en rekenontwikkelingsmateriaal)

week 6: Herhalingsweek

 

Dharma

Elke vrijdag krijgen de kinderen Dharma les van een vakdocent. 

 

Lied: dagelijkse liedjes zoals: goedemorgen allemaal, dagen van de week, twee aan twee in de rij, smakelijk eten, dag dag allemaal.

 

Voorbereidend taalontwikkeling

Aanbieden letters:

week 1: w van welkom

week 2: b van blokken

week 3: g van gieter

week 4: z van zeep

week 5: a van appel

week 6: aangeboden letters herhalen

 

- Auditieve analyse en synthese:

http://www.jufjanneke.nl/Project de school/Auditieve taaloefeningen bij het thema school.pdfhttp://www.jufjanneke.nl/Project Smakelijk eten/Supermarkt/Auditieve oefeningen supermarkt.pdf

Gesprek: U kunt thuis samen met uw kind brood beleggen voor in de broodtrommel en een gesprek hierover voeren. Hoe ga je naar school? (bus, auto, lopen, fietsen) Hoe spelen wij met speelgoed thuis? Hoe ruimen wij op?

- Interactief voorlezen: verhaalbegrip middels een prentenboek komt nog steeds aan bod. U kunt tijdens het voorlezen de volgende vragen stellen aan uw kind: Over wie gaat het verhaal? Wat gebeurd er in het verhaal? Waar speelt het verhaal zicht af (bos, in een huis)? Is er een probleem? Hoe wordt het probleem opgelost? Hoe loopt het af.

Prentenboek: https://www.youtube.com/watch?v=OKkKGsjamM8

- Boekorientatie: bespreken hoe een boek eruit ziet (kaft, rug, titel)

- Woordkaarten: https://jufsanne.com/school/grotewoordkaartenschool.pdf

 

Voorbereidend rekenen

- Tellen en getalbegrip: doortellen en terug tellen vanaf verschillende getallen tot 10. Getalsymbolen 0 tot 10 lezen. Telrij tot 20 op kunnen zeggen. 

Tijdsbegrip: dagen van de week, ochtend, middag, avond, gisteren, eergisteren, vandaag, morgen en overmorgen.

Meten: herkent tegenstellingen (kort-lang, dik-dun, zwaar-licht, hoog-laag, meer-minder).

Meetkunde: bouwplaat nabouwen.

 

Fijne motoriek

Kleuren binnen de lijntjes. Juist potloodgreep. Maakt knopen open en dicht. 

 

Grote motoriek

Springen:Maakt een loopsprong (afzetten en landen met 1 voet).

 

Sociaal emotionele ontwikkeling

Introductie KiVa (Rik en zijn vriendjes). Wij gaan verschillende emoties bespreken. 

 

Spel

Wij doen rollenspel in bouwhoek, huishoek en zandtafel.

 

Bouw en Constructie

De kinderen bouwen een schoolgebouw (ingang, concierge kamer, lokalen, schoolplein, gymzaal, verdiepingen).

 

Engels

Tijdens de yoga les krijgen de kinderen de les in het Engels. Elke dinsdag krijgen de kinderen yoga les van een vakdocent.

 

Seizoenen

Wij bespreken dat het zomer is. Hoe zie je dat aan de natuur?

 

Mocht uw kind daar behoefte aan hebben, dan kunt thuis aandacht besteden aan:

- muiswerk

- gynzy

 

Wij wensen uw kind veel leerplezier toe!

 

Met vriendelijke groet,

Juf Geeta


18 aug 2023 - Welkom !

Beste ouders/verzorgers en lieve kinderen,

 

Van harte welkom op de klassensite van groep 2A.

De zomervakantie is weer voorbij en de kinderen gaan weer naar school.

Wij gaan samen met heel plezier het nieuw schooljaar in.

 

Op de klassensite kunt u belangrijke informatie en groepsactiviteiten vinden.

 

Onze groep telt 14 leerlingen.

9 meisjes en 5 jongens

 

We starten de komende periode met het thema "Welkom"

Dit thema houdt 6 weken aan.

De onderwerpen die aanbod zullen komen zijn:

  • elkaar leren kennen
  • het dagritme
  • samenspelen, delen en werken
  • opruimen na het spelen en werken
  • naar het toilet gaan (handen wassen)
  • de regels en afspraken in de klas en school 
  • in de hoeken spelen
  • buitenspelen/gymmen
  • gebruiken van ontwikkelingsmateriaal

Via de onderstaande link kunnen jullie de woordkaarten van dit thema terugvinden.

 

https://www.jufsanne.com/school/grotewoordkaartenschool.pdf?x33723

       

Lichamelijke opvoeding:

De kinderen krijgen gymnastiek van hun eigen leerkracht.
De gymlessen worden op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag verzorgd.
Het is verplicht om gymkleding te dragen: een sportbroek, een T- shirt en gymschoenen met witte zolen.
U kunt de gymspullen maandag meegeven  in een gymtas, voorzien van naam.

Vrijdag nemen de kinderen hun gymtas weer mee naar huis.

 

 

Sewapot:

Elke dinsdag wordt er geld opgehaald voor de "Sewapot".

Kunt u uw kind geld meegeven?

De bijdrage voor de "Sewapot" is vrijwillig!

Eten en drinken:

Kleine pauze: bakje met fruit (voorgesneden) en sap/melk of water.

Grote pauze : brood met beleg en een pakje sap/melk of water.
Bij de kleuters werken wij aan zelfredzaamheid. Uw kind moet zelfstandig kunnen eten en drinken.

 

Speelgoedmiddag:

Op de laatste vrijdag voor een schoolvakantie hebben de kinderen speelgoedmiddag.

De eerst volgende speelgoedmiddag valt op vrijdag 13 oktober 2023.

De kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen.

Denk hierbij aan gezelschapsspellen, zodat meerdere kinderen kunnen meedoen.

Geen pistooltjes, speelgoedmes, huggy wuggy knuffel of computerspelletjes.

Huggy wuggy is een horrorspel, dit is niet bestemd voor jonge kinderen.

Kunt u erop toezien dat uw kind niet teveel speelgoed meeneemt.

Ziekmelding en ophalen:

U kunt uw kind vanaf 07.30 uur telefonisch ziekmelden.

Indien uw kind niet ziekgemeld/afgemeld is, dan registreren wij dat uw kind ongeoorloofd afwezig is.

Ziekmelden/afmelden kan alleen telefonisch.

Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald kunt u dit telefonisch doorgeven.

Wij nemen geen berichten of briefjes aan van de kinderen.

Het telefoonnummer van de school is 070-3885961

Preview foto

Parro:

Voor vragen of mededelingen, kunt u contact met mij opnemen via parro.

Alle informatie over thema´s, belangrijke data en andere gang van zaken zal op parro geplaatst worden.

Het is belangrijk dat u regelmatig op parro kijkt.

Met vriendelijke groet,

Juf Geeta