1
 

Dharma en Hindi

De Shri Vishnu School vormt de leerlingen niet alleen op onderwijskundig gebied. Hindoe-waarden en normen worden ook aan de kinderen meegegeven, zodat er een stevig basis vanuit Hindoe-indentiteit wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling van onze kinderen. Dagelijks starten en sluiten wij af met het gebed, hetgeen een belangrijk inspiratiebron is om gezamenlijk invulling te geven aan de onderwijs- en de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen.

 

Zie hierbij een filmpje van de Pandit met de leerlingen in het kader van Dharma.

 

 
De school heeft gekozen voor een viertal thema's binnen het dharma-onderwijs, namelijk:

- Hindoeimse: waarbij ingegaan wordt op de Hindoe-waarden normen, het monotheisme met verschillende gedaantes en nog veel meer

 

- Dienstbaarheid (seva): op groepsniveau wordt het belang van werken met elkaar benadrukt

 

- Duurzaamheid: middels het religieus feest Divali (lichtjesfeest) wordt het thema duurzaamheid en de basisprincipes van het met elkaar omgaan besproken

 

- Geweldloosheid: Gandhi als grondlegger van geweldloosheid wordt niet alleen besproken als persoon, maar ook de omgangsvormen op verschillende niveaus komen aan bod

 

Daarnaast is er ook (afhankelijk van de beschikbare tijd) jaarlijk aandacht voor andere hoogtij-dagen binnen het Hindoeisme:

- Raksha Bandhan
- Krishna Janam Asthmi
- Nawratri 
- Divali 
- Gandhi (geweldloosheid)
- Ganesh Chaturti
- Hanuman Jayanti
- Ram Nawmi
- Vasant Panchami
- Holi 
- Sanskaars (Naamkaran, Moendan, Janew, Vivaah, Antesti)
- Swami Dayanand (Arya Samaj), Jezus (Christendom), Mohamed (Islam) & Guru Nanak (Sikh)
- Maha Shivratri
 
Gezien het feit dat door de bovenstaande hoogtijdagen allerlei maatschappelijke thema's worden aangesneden, worden de betreffende onderwerpen gekoppeld aan de praktijk. Hiermee slaan wij een brug naar het burgerschapsonderwijs. Onze dharma-leraar (pt. Attry) neemt de kinderen hierin mee.
 
Hindi: richtlijnen voor Prathmik examen

 

A Boek: Bhasha Vatika 1 en werkboek 

Het is de bedoeling dat de kinderen in groep 8 een eerste examen maken voor hun hindi-diploma (Prathmik). 

Dit examen wordt samengesteld door Hindi Parishad Nederland. 

Vanaf groep 5 t/m 8 krijgen de leerlingen 1 keer per week Hindi-les van juf Radha Singh-Gomti. 

Competenties (kennis en vaardigheden) voor het Prathmik examen:

 

     1. het beantwoorden van een eenvoudige vraag; 

 1. het kunnen lezen en schrijven van eenvoudige woorden (klinker en medeklinker);
 2. het kunnen schrijven van korte zinnen; 
 3. het kunnen vervoegen van werkwoorden; 
 4. dagen van de week en op de klok de tijd kunnen aangeven;
 5. de cijfers 1 t/m 50 kunnen schrijven in zowel letters als cijfers in Hindi
 6. lichaamsdelen kunnen benoemen; 
 7. het kunnen lezen en schrijven van woorden met halve letters; 
 8. de kennis van persoonlijke voornaamwoorden en vervoeging; 
 9. een gedichtje, bhajan en liedje kunnen opschrijven
 10. het kennen en kunnen opschrijven van namen van minimaal vijf beroepen, vruchten, bloemen, dieren, kleuren, groenten, fruit, lichaamsdelen, vogels, seizoenen, voorwerpen in huis, familieleden, maanden, feestdagen en etenswaar
 11.  

  dierengeluiden kunnen benoemen; 
 12.  het beheersen van enkelvoud en meervoud;
 13. eenvoudige tegenstellingen kennen;
 14. eenvoudige mannelijk- en vrouwelijke woorden kennen
 15. eenvoudige synoniemen kunnen opschrijven;
 16. het kunnen opschrijven van 5 zinnen over een onderwerp;
 17. netjes overschrijven van een eenvoudig stukje Hindi-tekst.
 
Voor de geïnteresseerden, zie ook: